X

De bibliotheek van nu

In een veranderende maatschappij zoekt de bibliotheek naar een nieuwe rol. De community library geeft invulling aan deze nieuwe rol.
Meer info

De community library

Dit is de community library. Het fundament en de bouwstenen vormen samen een bibliotheek die niet alleen draait om collectie, maar ook om de kennis en kunde van de mensen in de gemeenschap.
Neem contact op

Fundament: De strategie

Transformeren naar een community library is een strategische keuze. Het is noodzakelijk om de basisprincipes van de community library te verankeren in de strategie; het fundament van de organisatie.
Meer info Voorbeelden Plan van aanpak

Bouwsteen 1 Medewerkers

Een community library vraagt andere kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers.
Meer info Stappenplan

Bouwsteen 2 Interne Communicatie

Goede interne communicatie helpt bij het creëren van draagvlak bij medewerkers voor de transitie.
Meer info

Bouwsteen 3 Tijd, Capaciteit & Flexibiliteit

Een succesvolle community library is flexibel en is bereid om duurzaam tijd en capaciteit te investeren wanneer de gemeenschap hierom vraagt.
Meer info

Bouwsteen 4 Samenwerking

Een overzicht van (potentiële) partners en de raakvlakken die ze met de bibliotheek hebben, helpt verbindingen te leggen.
Meer info Sociogram

Bouwsteen 5 Vestiging en Ruimte

Als je zicht hebt op de voorwaarden waar jouw fysieke locatie idealiter aan voldoet, kun je een plan van aanpak maken om dit (in samenwerking met partners) te realiseren.
Meer info

Meer weten?

Lees meer in het eindverslag Neem contact op