X

De bibliotheek van nu

In een veranderende maatschappij zoekt de bibliotheek naar een nieuwe rol. De community library geeft invulling aan deze nieuwe rol.
Meer info
Neem contact op

De community library

Dit is de community library. Het fundament, cement en de bouwstenen vormen samen een bibliotheek waar persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en de ontwikkeling van de lokale gemeenschap centraal staan.

Fundament:
De strategie

Transformeren naar een community library is een strategische keuze. De strategische kaders op organisatieniveau zijn leidend voor werken met community’s. Daarnaast zorgt een strategie of een plan achter elke community dat deze bijdragen aan de doelen van de organisatie.

Meer info Voorbeelden Werken met community’s

Cement:
Flexibiliteit

Een succesvolle community library is flexibel en is bereid om duurzaam tijd en capaciteit te investeren wanneer de gemeenschap hierom vraagt.

Flexibiliteit is het cement van de community library; het komt in alle bouwstenen terug.

Meer info

Bouwsteen 1 Medewerkers

Een community library vraagt andere kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers.
Meer info Stappenplan

Bouwsteen 2 Interne Communicatie

Goede interne communicatie helpt bij het creëren van draagvlak bij medewerkers voor de transitie.
Meer info

Bouwsteen 3 Samenwerking

Samenwerken - intern, met partners en binnen community’s - speelt een grote rol in de community library.
Meer info Samenwerking in beeld

Bouwsteen 4 Locatie

Welke community’s wil je in jouw bibliotheek of online verwelkomen? En waar moet de fysieke of digitale ruimte dan aan voldoen? Als je hier zicht op hebt, kun je een plan van aanpak maken om dit samen met de community en partners te realiseren.
Meer info

Aanbod

Aanbod (activiteiten en andere programmering) dat ontstaat voor en door de community, dat is één van de vele opbrengsten van de community library. Hoe het aanbod tot stand komt en in welke vorm is afhankelijk van de community’s die je aantrekt.
Meer info

Meer weten?

Word lid van het Community Librarian Netwerk op Biebtobieb om in contact te komen met andere community librarians en bibliotheken die zich met dit onderwerp bezighouden.
Biebtobieb Neem contact op